Conferința „Dreptul Afacerilor în Dinamica Inovării”

Ediția a II-a
Inflexiuni. Interferențe. Influențe
în dreptul afacerilor

IAȘI, 17-18 mai 2024

Vineri, 17 mai
Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității „Gheorghe Asachi”

Sâmbătă, 18 mai
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași organizează Conferința ,,Dreptul afacerilor în dinamica inovării”, ediția din acest an având ca temă „Inflexiuni. Interferențe. Influențe – în dreptul afacerilor”.

Într-o lume tot mai dinamică, aflată aproape în mișcare browniană, instituțiile  juridice nu mai aparțin unei singure ramuri de drept. Găsirea unui echilibru între păstrarea identității și exhibarea specificității acestora este un deziderat greu de atins.

Eclectic și dinamic, dreptul afacerilor excelează în interferențe și influențe, fiind totodată creuzetul în care se concep și se experimentează soluții.

Sub semnul creativității și al inovării vă invităm să descoperiți inflexiunile unor instituții ale dreptului afacerilor și, utilizând diapazonul rezultat din împletirea doctrinei și jurisprudenței, în arpegiul corespunzător, să identificați o posibilă interpretare prin vocea unor specialiști.

Ediția de anul acesta a conferinței își propune să fie o platformă de dialog constructiv asupra unor probleme controversate la finalul cărora să se contureze soluții pertinente, utile și necesare.

Speakerii sunt profesori-practicieni de la universități de prestigiu din România, care împreună cu dumneavoastră vor polemiza asupra unor chestiuni ce vizează dreptul societar, obligațiile, contractele ori aspecte ce țin de dreptul fiscal precum și de insolvență.

Acreditare INPPI – Evenimentul este în curs de acreditare în cadrul programului de pregătire profesională. Acordarea punctelor se va realiza conform metodologiei specifice profesiei de practician în insolvență.

Acreditare INPPA – Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată ISI – www.rrda.ro

.

Comitet Științific

  • Prof.univ.dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
  • Prof.univ.dr. Irina Sferdian, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
  • Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea București
  • Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
  • Lector.univ.dr. Sergiu Golub, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Comitet de organizare

  • Conf.univ.dr. Maria Nica-Dumitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași
  • Conf.univ.dr. Camelia Ignătescu, Decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
  • Conf.univ.dr. Raul-Felix Hodoș, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia
  • Paul Butnariu, Președinte, Camera de Comerț și Industrie Iași
  • Sorin Gheorghiu, Director, Direcția Promovare și Relația cu membrii, Camera de Comerț și Industrie Iași

.

Parteneri instituționali:

Institutul Român
de Drept Comercial
Institutul Național
de Pregătire
a Practicienilor
în Insolvență
(INPPI)
Institutul Național
de Pregătire
Profesională
a Avocaților
(INPPA)
Baroul
IAȘI

.

Partener editorial:

Revista Română de Drept al Afacerilor

Parteneri media:

.